Vaša košarica je prazna!

Pogoji

Prosimo, natančno preberite te pogoje in pogoje, ker se z dostopom do te spletne strani strinjate, da upoštevate te pogoje in pogoje. Če se ne strinjate s temi pogoji, ne smete uporabljati te spletne strani ali ga uporabljati.

    
POGOJI ZA UPRAVLJANJE

    
Ti pogoji in pogoji predstavljajo dokončni in popolni dogovor strank in nobenih pogojev in pogojev za spremembo ali spremembo določb, ki so navedene v tem dokumentu, so za naše podjetje zavezujoče, razen če jih pisno in podpisujejo ter odobri uradnik ali druga pooblaščena oseba na Naše podjetje. Sprememba katerega koli od teh pogojev se ne spremeni z odpremo blaga družbe po prejemu naročila kupca, zahtevka za pošiljanje ali podobnih obrazcev, ki vsebuje natisnjene pogoje in dopolnila ali v nasprotju s pogoji iz te pogodbe. Če sodišče pristojne jurisdikcije razglasi za neveljavnega katerega koli izraza, klavzule ali določbe, takšna izjava ali delež ne vpliva na veljavnost katerega koli drugega izraza, klavzule ali določbe, ki jo vsebuje.
    
SPREJEMANJE NAROČIL

    
Vsi naročili so podvrženi pisnemu preverjanju cene s strani pooblaščenega osebja podjetja, razen če je pisno določeno, da je podjetje v določenem časovnem obdobju. Pošiljanje blaga brez pisnega preverjanja cen ne pomeni sprejema cene, ki jo vsebuje naročilo.
    
NAPREDEK

    
Naše podjetje si pridržuje pravico, brez predhodnega obvestila, nadomestiti alternativni izdelek podobne vrste, kakovosti in funkcije. Če kupec ne bo sprejel nadomestka, mora kupec izrecno izjaviti, da nobena zamenjava ni dovoljena, če kupec zahteva ponudbo, če je tak zahtevek za ponudbo, ali če ni bil vložen noben zahtevek za ponudbo, pri oddaji naročila Naše podjetje
    
CENA

    
Cene, ki so navedene, vključno z vsemi prevozninami, veljajo 10 dni, razen če jih določi kot podjetje za določeno obdobje na podlagi pisnega ponudbenega ali pisnega potrdila o prodaji, ki jih izda ali potrdi uradnik ali drugo pooblaščeno osebje našega podjetja. Družba Naše podjetje lahko razveljavi ceno, ki jo podjetje določi za določeno časovno obdobje, če je preklic v pisni obliki in ga pošlje kupcu pred datumom, ko je podjetje prejelo pisno sprejetje cene. Ladijska točka. Naše podjetje si pridržuje pravico, da prekliče naročila v primeru, da prodajne cene, ki so nižje od navedenih cen, določajo državni predpisi.
    
PREVOZ

    
Razen če ni drugače določeno, bo naša družba uporabila svojo presojo pri določanju prevoznika in usmerjanju. V obeh primerih družba ne odgovarja za zamude ali prekomerne stroške prevoza, ki izhajajo iz njegove izbire.
    
PAKIRANJE

    
Razen če ni drugače določeno, bo naše podjetje upoštevalo le minimalne standarde pakiranja za izbran način prevoza. Stroške vseh posebnih pakiranja, nakladanja ali oplemenitenja, ki jih zahteva kupec, plača kupec. Vse stroške pakiranja in odpreme za kupčevo posebno opremo plača kupec.